Специалист по внутреннему мониторингу

Крайний срок
22 Июл, 2020

Описание работы

EasyPay թիմը փնտրում է պատասխանատվության բարձր զգացումով անձի՝ Ներքին դիտարկումների մասնագետի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: Մենք փնտրում ենք վերլուծելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն ունեցող մասնագետի, ով կդառնա մեր թիմի անբաժանելի մասը:

Обязанности

 • ՀՀ օրենսդրության և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով հաճախորդների կողմից կատարված ֆինանսական գործարքների՝ դրանց աղբյուների և ուղղությունների, առանձին հաճախորդների մասով Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (ՓԼ/ԱՖ) մասին ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և ծավալով վերլուծությունների իրականացում,
 • Ընկերության պրոդուկտների տիրույթներում գրանցված հաճախորդների և դրամական փոխանցումների մոնիթորինգի իրականացնում,
 • ՀՀ օրենսդրության և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով սահմանված կարգով Ընկերության և հաճախորդների գործարքների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, միջազգային գործարքների և ընթացիկ դիտարկումների իրականացնում, օբյեկտիվ հիմքերի առկայության պայմաններում գործարքի և հաճախորդի հաշվառման հաշվի կասեցում, սառեցում և այլ անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում,
 • ՀՀ օրենսդրության և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում և տրամադրում ՀՀ ԿԲ,
 • Հաճախորդներին ըստ ռիսկային խմբերի դասակարգման գործընթացի հսկողություն, հաճախորդի ռիսկի դասի փոփոխության վերաբերյալ որոշման նախաձեռնում,
 • ՓԼ/ԱՖ-ի դեմ պայքարի գործընթացի կանոնակարգման գծով մասնակցություն Ընկերության ներքին իրավական ակտերի մշակման, լրամշակման և հաստատմանը,
 • Միջազգային փորձի, ստանդարտների և առանձին կաննոնների, ներպետական մարմինների հայեցակարգերի, ուղեցույցերի և այլ նյութերի ուսումնասիրություն, դրա արդյունքներով համապատասխան արդիականացման առաջարկների ներկայացում,
 • Ռիսկերի գնահատում, զսպման մեխանիզմների մասով առաջարկների ներկայացում։

Требования

 • Բարձրագույն (տնտեսագիտական կամ իրավաբանական կրթությունը նախընտրելի է),
 • Վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, նախընտրելի է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման կամ հաճախորդների սպասարկման մասնաճյուղային ոլորտում,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • MS Office, ՀԾ ծրագրերի լավ իմացություն,
 • Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կամ Բանկերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության ընդհանուր իմացություն,
 • ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի իմացություն

Требуемый уровень кандидата: Средний уровень

Дополнительная информация

Кандидатов, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям, просим отправить резюме на адрес:career@easypay.am. Графу «Тема письма» необходимо заполнить следующим образом: <<Специалист по внутреннему мониторингу>>

Send
Для того, чтобы стать членом команды ИзиПей отправьте Ваше резюме на адрес career@easypay.am.

Скачайте приложение EasyWallet для IOS и Android систем