Բանկեր
hided text

Բանկեր

Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ընթացիկ հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%
min-100 դրամ,
100-200000 դրամ
խնայողական հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%
min-100 դրամ,
100-200000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%
min-100 դրամ,
100-200000 դրամ
ավանդի համալրում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%
min-100 դրամ,
100-200000 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1000-10000 դրամ-100 դրամ

10001-30000 դրամ-1%

30001-100000 դրամ-300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0,6%

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
1000-198800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1000-10000 դրամ-100 դրամ

10001-30000 դրամ-1%

30001-100000 դրամ-300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0,6%

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
1000-198800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1000-10000 դրամ-100 դրամ

10001-30000 դրամ-1%

30001-100000 դրամ-300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0,6%

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
1000-198800 դրամ
վարկի մարում
1000-29999 դրամ-100 դրամ,

30000-59999 դրամ-200 դրամ,

60000-100000 դրամ-300 դրամ

մասնաճյուղում՝ 100 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
1000 - 200 000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում
300 դրամ
1000 - 60000 դրամ
0,8%

min-100 դրամ, max-1600 դրամ
100 - 198400 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
1000 - 60000 դրամ
0,8%,

min-100 դրամ, max-1600 դրամ
100 - 198400 դրամ
ավանդի համալրում
300 դրամ
1000 - 60000 դրամ
0,8%,

min-100 դրամ, max-1600 դրամ
100 - 198400 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
1000 - 60000 դրամ
300 դրամ
1000-60000 դրամ
վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ նվազեցում
300 դրամ
1000 - 60000 դրամ
300 դրամ
1000 - 60000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում ֆիզ/իրավ
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0,6%
min-100 դրամ
1000-200000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0.6%
min-100 դրամ
1000-200000 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ․ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
1000-198800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
1000-198800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
1000-198800 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
300 դրամ
1000 - 100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0.6%

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0.6%

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ֆիզ․ անձանց հաշվի համալրում
100 - 50000 դրամ-300 դրամ,

50001 - 100000 դրամ-400 դրամ
1000 - 100000 դրամ

0,7%,

min-100 դրամ, max-1400 դրամ
100-198600 դրամ
իրավ․ անձանց հաշվի համալրում
100 - 50000 դրամ-300 դրամ,

50001 - 100000 դրամ-400 դրամ
100-100000 դրամ

0,7%,

min-100 դրամ, max-1400 դրամ
100-198600 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 50000 դրամ-300 դրամ,

50001 - 100000 դրամ-400 դրամ
100-100000 դրամ

0,7%,

min-100 դրամ, max-1400 դրամ
100-198600 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 50000 դրամ-300 դրամ,

50001 - 100000 դրամ-400 դրամ
100-100000 դրամ

0,7%,

min-100 դրամ, max-1400 դրամ
100-198600 դրամ
վարկի մարում
100-50000 դրամ-300 դրամ,

50001-100000 դրամ-400 դրամ
100-100000 դրամ

0,7%,

min-100 դրամ, max-1400 դրամ
100-198600 դրամ
վարկի մարում (Լոմբարդային ոսկի)
100-50000 դրամ-300 դրամ,

50001-100000 դրամ-400 դրամ
100-100000 դրամ

0,7%,

min-100 դրամ, max-1400 դրամ
100-198600 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
100-100 000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
100-100 000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ,
max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
300 դրամ
100-100 000 դրամ
0,6 %,

min-100 դրամ,
max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մայր գումարի մարում
300 դրամ
100-100 000 դրամ
0,6%

min-100 դրամ,
max-600 դրամ
100-100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ
300 դրամ
100-80000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
հաշվի համալրում
300 դրամ
100-80000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
100-80000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
100-80000 դրամ
300 դրամ
100-80000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-200000 դրամ
հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-200000 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում
100 - 20000 - 200 դրամ
20001 - 100000 - 300 դրամ
100-100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ

100-198800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 20000 - 200 դրամ
20001 - 100000 - 300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 20000 - 200 դրամ
20001 - 100000- 300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մարում
100 - 20000 - 200 դրամ
20001 - 100000 - 300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
100-100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
100-198800 դրամ
հաշվի համալրում
300 դրամ
100-100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
100-100000 դրամ
300 դրամ
100-100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
100-50000 դրամ-200 դրամ,

50001-100000 դրամ-300 դրամ
100-100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
100-198800 դրամ
հաշվի համալրում
100-50000 դրամ-200 դրամ,

50001-100000 դրամ-300 դրամ
100-100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մարում
100-50000 դրամ-200 դրամ,

50001-100000 դրամ-300 դրամ
100-100000 դրամ
100-50000 դրամ-200 դրամ

50001-100000 դրամ-300 դրամ
100-100000 դրամ
ավանդի կուտակում
100-50000 դրամ-200 դրամ,

50001-100000 դրամ-300 դրամ
100-100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
100-198800 դրամ
Զինվորի քարտի հաշվի համալրում
100 դրամ
100 - 20000 դրամ
100 դրամ
100 - 20 000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
100-100000 դրամ
0%
100-198800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
100-100000 դրամ
0%
100-198800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
100-100000 դրամ
0%
100-198800 դրամ
վարկի մարում
0%
100-100000 դրամ
0%
100-100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ, max-1200 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մարում*
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
1%, min-100 դրամ
100 - 100000 դրամ
1%, min-100 դրամ
100 - 198000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
300 դրամ
100-100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մարում*
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
1%, min-100 դրամ
100 - 100000 դրամ
1%, min-100 դրամ
100 - 198000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
300 դրամ
100-100000 դրամ
0,6%,

min-100 դրամ
100-198800 դրամ
վարկի մարում*
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
300 դրամ
100 - 100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
2000-14000 - 700 դրամ,

14001-70000 - 5%
2000-70000 դրամ
2000-14000 - 700 դրամ,

14001-70000 - 5%
2000-70000 դրամ

*Այս փոխանցումները և վարկի մարումները իրականացվում են 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում

Ներբեռնի՛ր easywallet-ը IOS և Android համակարգերի համար