Բանկեր
hided text

Բանկեր

Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ընթացիկ հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
խնայողական հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
ավանդի համալրում
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1,000 - 10,000 դրամ - 200 դրամ

10,001 - 30,000 դրամ - 300 դրամ

30,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
1,000 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1,000 - 10,000 դրամ - 200 դրամ

10,001 - 30,000 դրամ - 300 դրամ

30,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
1,000 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1,000 - 10,000 դրամ - 200 դրամ

10,001 - 30,000 դրամ - 300 դրամ

30,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
1,000 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
1,000 - 10,000 դրամ - 200 դրամ

10,001 - 30,000 դրամ - 300 դրամ

30,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

մասնաճյուղում՝ 100 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում
300 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
0,8%

min - 100 դրամ, max - 1,600 դրամ
100 - 198,400 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
0,8%

min - 100 դրամ, max - 1,600 դրամ
100 - 198,400 դրամ
ավանդի համալրում
300 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
0,8%

min - 100 դրամ, max - 1,600 դրամ
100 - 198,400 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
300 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ նվազեցում
300 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
300 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում ֆիզ/իրավ
400 դրամ
1,000 - 100,000
0,6%
min - 100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
400 դրամ
1,000 - 100,000
0,6%
min - 100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
400 դրամ
1,000 - 100,000
300 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ․ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
1000 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
1,000 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
1,000 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
1,000 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
400 դրամ
1000 - 100,000 դրամ
300 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ֆիզ․ անձանց հաշվի համալրում
100 - 50,000 դրամ - 300 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ

0,7%,

min - 100 դրամ, max - 1,400 դրամ
100 - 198,600 դրամ
իրավ․ անձանց հաշվի համալրում
100 - 50,000 դրամ - 300 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ

0,7%,

min - 100 դրամ, max - 1,400 դրամ
100 - 198,600 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 50,000 դրամ - 300 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ

0,7%

min - 100 դրամ, max - 1,400 դրամ
100 - 198,600 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 50,000 դրամ - 300 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ

0,7%

min - 100 դրամ, max - 1,400 դրամ
100 - 198,600 դրամ
վարկի մարում
100 - 50,000 դրամ - 300 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ

0,7%

min - 100 դրամ, max - 1,400 դրամ
100 - 198,600 դրամ
վարկի մարում (Լոմբարդային ոսկի)
100 - 50,000 դրամ - 300 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ

0,7%

min - 100 դրամ, max - 1,400 դրամ
100 - 198,600 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ

100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մայր գումարի մարում
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ
400 դրամ
100 - 80,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 80,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 80,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
100 - 80,000 դրամ
300 դրամ
100 - 80,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100,000 - 400 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում
300 դրամ
100 - 100,000 - 400 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
300 դրամ
100 - 100,000 - 400 դրամ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում
100 - 20,000 - 300 դրամ
20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ

100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 20,000 - 300 դրամ
20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 20,000 - 300 դրամ
20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
100 - 20,000 - 300 դրամ
20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում
100 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
100 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 50,000 դրամ - 200 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ավանդի կուտակում
100 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
Զինվորի քարտի հաշվի համալրում
100 դրամ
100 - 20,000 դրամ
100 դրամ
100 - 20,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
100 - 100,000 դրամ
0%
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
100 - 100,000 դրամ
0%
100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
100 - 100,000 դրամ
0%
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
0%
100 - 100,000 դրամ
0%
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ, max - 1,200 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում*
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
1%, min - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ
1%, min - 100 դրամ
100 - 198,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում*
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
1%, min - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ
1%, min - 100 դրամ
100 - 198,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում*
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
2,000 - 14,000 - 700 դրամ

14,001 - 70,000 - 5%
2,000 - 70,000 դրամ
2,000 - 14,000 - 700 դրամ

14,001 - 70,000 - 5%
2,000 - 70,000 դրամ

*Այս փոխանցումները և վարկի մարումները իրականացվում են 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում

Ներբեռնի՛ր easywallet-ը IOS և Android համակարգերի համար