Բանկեր
hided text

Բանկեր

Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Փոխանցում քարտին
1%
500 դրամ - 100,000 դրամ
1%
100 դրամ - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Ինեկոբանկ վարկի ապագա ամիսների մարում վարկային կոդով
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ինեկոբանկ վարկի ապագա ամիսների մարում պայմանագրի համարով
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ինեկոբանկ վարկի մայր գումարի մարում վարկային կոդով
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ինեկոբանկ վարկի մայր գումարի մարում պայմանագրի համարով
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 AMD
Ինեկոբանկ վարկի մարում վարկային կոդով
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ինեկոբանկ վարկի մարում պայմանագրի համարով
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ընթացիկ հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
խնայողական հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 200,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000դրամ -0,7%

min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Քարտի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%

min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ

100 - 200,000 դրամ - 0,8%

min-100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%

min-100 դրամ


100 - 198,400 դրամ
ավանդի համալրում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%

min-100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
վարկի մարում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ նվազեցում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ԱյԴի Բանկ Միայն մայր գումարի մարում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
հաշվի համալրում ֆիզ/իրավ
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ

1,000 - 200,000 դրամ - 0,7%
min-100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ

1,000 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ․ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ - 0,7%

min - 100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ

100 - 100,000 դրամ- 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ՓՄՁ վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ՓՄՁ վարկի մարում Արցախ
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

Արցախում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%

min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

Արցախում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%

min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

Արցախում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%

min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

Արցախում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 100,000 դրամ

100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ֆիզ․ անձանց հաշվի համալրում
100-100,000 - 500 դրամ

Ագարակի տերմինալ
100-100,000-0դրամ
100-200,000-0,8% դրամ
մինիմալ 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
իրավ․ անձանց հաշվի համալրում
100-100,000 - 500 դրամ

Ագարակի տերմինալ
100-100,000-0դրամ
100-200,000-0,8% դրամ
մինիմալ 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100-100,000 - 500 դրամ

Ագարակի տերմինալ
100-100,000-0դրամ
100-200,000-0,8% դրամ
մինիմալ 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
ավանդի համալրում
100-100,000 - 500 դրամ

Ագարակի տերմինալ
100-100,000-0դրամ
100-200,000-0,8% դրամ
մինիմալ 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
վարկի հերթական մարում
100-100,000 - 500 դրամ

Ագարակի տերմինալ
100-100,000-0դրամ
100-200,000-0,8% դրամ
մինիմալ 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
ԱՇԲ վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ (Լոմբարդային ոսկի)
100-100,000 - 500 դրամ

Ագարակի տերմինալ
100-100,000-0դրամ
100-200,000-0,8% դրամ
մինիմալ 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
ԱՇԲ վարկի հերթական մարում (Լոմբարդային ոսկի)
100-100,000 - 500 դրամ

Ագարակի տերմինալ
100-100,000-0դրամ
100-200,000-0,8% դրամ
մինիմալ 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Արարատբանկ Նվեր քարտի համալրում (RIO Mall)
միայն RIO Mall-ի տերմինալով
100 - 399,900 դրամ - 0 դրամ
100 - 399,900 դրամ
N/A
N/A
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100-100,000 - 400 դրամ
մասնաճյուղում՝
100-399,900 - 0 դրամ
100-200,000 դրամ - 0,7%
min-100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ

100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100-100,000 - 400 դրամ
մասնաճյուղում՝
100-399,900 - 0 դրամ
100-200,000 դրամ - 0,7%
min-100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ

100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ

100 - 200,000 դրամ
վարկի մայր գումարի մարում
100-100,000 - 400 դրամ
մասնաճյուղում՝
100-399,900 - 0 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100դ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100-200,000 դրամ -0,7%
min-100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000դ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000դ - 400դ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Իրավաբանական անձի հաշվի համալրում
100-100,000դ-400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 0 դրամ
հատուկ նախագիծ՝ 0 դրամ
100-200,000դ-0,7%
min-100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
ՀայԷկոնոմԲանկ միայն մայր գումարի մարում պայմանագրի համարով/վարկային կոդով
100-100,000դ-400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 0 դրամ
հատուկ նախագիծ՝ 0 դրամ
1000-100,000-400 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100-100,000դ-400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 0 դրամ
հատուկ նախագիծ՝ 0 դրամ
100-200,000դ-0,7%
min-100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7 %
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում
100-100,000դ-400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 0 դրամ
հատուկ նախագիծ՝ 0 դրամ
100-200,000դ-0,7%
min-100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում
100 - 20,000 - 300 դրամ

20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ


100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 20,000 դրամ - 300 դրամ

20,001 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 20,000 - 300 դրամ
20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
100 - 20,000 - 300 դրամ
20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
400 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ- 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Արցախբանկ ՀՀ դրամով քարտային հաշվի համալրում (ֆիզ/իրավ/ԱՁ)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Արցախբանկ ԱՄՆ դոլարով քարտային հաշվի համալրում (ֆիզ/իրավ/ԱՁ)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Արցախբանկ Եվրոյով քարտային հաշվի համալրում (ֆիզ/իրավ/ԱՁ)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
0,7%

min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Զինվորի քարտի հաշվի համալրում
100 - 20,000 դրամ - 100 դրամ
100 - 20,000 դրամ
100 - 20,000 դրամ - 100 դրամ
100 - 20,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Արմսվիսբանկ վարկի (մայր գուրմարի) մարում ժամկետից շուտ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 100 - 300,000 դրամ - 0 դրամ
100-200,000-0,6%
min-100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 100 - 300,000 դրամ - 0 դրամ
0%
100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 100 - 300,000 դրամ - 0 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 100 - 300,000 դրամ - 0 դրամ
0 %
100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
մասնաճյուղում՝ 100 - 300,000 դրամ - 0 դրամ
0%
100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Բիբլոս Բանկ Արմենիա վարկի մայր գումարի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
հաշվի համալրում*
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ (offline)
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում*
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min-100 դրամ (offline)
100 - 200,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
(offline)
100 - 200,000 դրամ - 1%
min - 100 դրամ (offline)
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում*
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
(offline)
100 - 200,000 դրամ - 0,7%
min - 100 դրամ (offline)
100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 1,0%
100 - 100,000 դրամ
min - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
(offline)
2,000 - 14,000 դրամ - 700 դրամ
14,001 - 70,000 դրամ - 5%
2,000 - 70,000 դրամ
վարկի մարում*
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
(offline)
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
(offline)
100 - 100,000 դրամ

*Այս փոխանցումները և վարկի մարումները իրականացվում են 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում

Ներբեռնի՛ր easywallet-ը IOS և Android համակարգերի համար