Բանկեր
hided text

Բանկեր

Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Փոխանցում քարտին
1%
500 դրամ - 100,000 դրամ
1%
100 դրամ - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Ինեկոբանկ վարկի ապագա ամիսների մարում վարկային կոդով
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ինեկոբանկ վարկի ապագա ամիսների մարում պայմանագրի համարով
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ինեկոբանկ վարկի մայր գումարի մարում վարկային կոդով
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ինեկոբանկ վարկի մայր գումարի մարում պայմանագրի համարով
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 AMD
Ինեկոբանկ վարկի մարում վարկային կոդով
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ինեկոբանկ վարկի մարում պայմանագրի համարով
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ընթացիկ հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ
խնայողական հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%

min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Քարտի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,7%

min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - մինչև 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - մինչև 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ

100 - 200,000 դրամ - 0,8%

min-100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%

min-100 դրամ


100 - 198,400 դրամ
ավանդի համալրում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%

min-100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
վարկի մարում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 - 400 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ նվազեցում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 - 400 դրամ
1,000 - 60,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ԱյԴի Բանկ Միայն մայր գումարի մարում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում ֆիզ/իրավ
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ

1,000 - 200,000 դրամ - 0,6%
min-100 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ

1,000 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Էվոկաբանկ վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 AMD - 300 AMD
1,000 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում իրավ․ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
1,000 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
1,000 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
1,000 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ԱմերիաԲանկ վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

0 դրամ

100 - 100,000 դրամ- 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ԱմերիաԲանկ ՓՄՁ վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ԱմերիաԲանկ ՓՄՁ վարկի մարում Արցախ
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում) Комиссионное вознаграждение от сделки через терминалы, установленные в Ереване и марзах РА:
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

Արցախում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ

Արցախում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

Արցախում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ

Արցախում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար՝
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%

min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

0 դրամ
Երևանում և ՀՀ մարզերում տեղադրված տերմինալների միջոցով գործարքից միջնորդավճար
100 - 100,000 դրամ

0 դրամ

100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
ֆիզ․ անձանց հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 100,000 դրամ

100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
իրավ․ անձանց հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 100,000 դրամ

100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 100,000 դրամ


100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
վարկի հերթական մարում
100 - 100,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 100,000 դրամ

100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
ԱՇԲ վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ (Լոմբարդային ոսկի)
100 - 100,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
ԱՇԲ վարկի հերթական մարում (Լոմբարդային ոսկի)
100 - 100,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 100,000 դրամ

100 - 200,000 դրամ - 0,8%
min - 100 դրամ
100 - 198,400 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Արարատբանկ Նվեր քարտի համալրում (RIO Mall)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
0 դրամ
-
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ

100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ

100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ

100 - 198,800 դրամ
վարկի մայր գումարի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում իրավ անձ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ

100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000դ - 0,6%
min - 100դ
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում
100 - 100,000դ - 400դ
100 - 100,000դ
"100-200,000դ-0,6%
min-100դ"
100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000դ - 400դ
100 - 100,000դ
"100 - 200,000դ - 0,6%
min - 100դ"
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
100 - 100,000դ - 400դ
100 - 100,000դ
100 - 100,000դ - 300դ
100 - 80,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Իրավաբանական անձի հաշվի համալրում
400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
400 դրամ
1,000 - 100,000 դրամ
ՀայԷկոնոմԲանկ միայն մայր գումարի մարում պայմանագրի համարով/վարկային կոդով
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 200,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6 %
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ
վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 200,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում
100 - 20,000 - 300 դրամ

20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 20,000 դրամ

20,001 - 100,000 դրամ
"100 - 200,000դ - 0,6%
min - 100դ"


100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
"100 - 20,000դ - 300դ

20,001 - 100,000դ - 400դ"
"100 - 20,000դ
20,001 - 100,000դ
"100 - 200,000դ - 0,6%
min - 100դ"
100 - 198,800 դրամ
ավանդի համալրում
100 - 20,000 - 300 դրամ
20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 20,000դ
20,001 - 100,000դ
"100 - 200,000դ - 0,6%
min - 100դ"
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
100 - 20,000 - 300 դրամ
20,001 - 100,000 - 400 դրամ
100 - 20,000 դրամ

20,001 - 100,000 դրամ
"100 - 200,000դ - 0,6%
min - 100դ"
100 - 198,800 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
100 - 100,000 դրամ- 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ- 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Արցախբանկ ՀՀ դրամով քարտային հաշվի համալրում (ֆիզ/իրավ/ԱՁ)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
Արցախբանկ ԱՄՆ դոլարով քարտային հաշվի համալրում (ֆիզ/իրավ/ԱՁ)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
Արցախբանկ Եվրոյով քարտային հաշվի համալրում (ֆիզ/իրավ/ԱՁ)
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ
100 - 198,800 դրամ
Զինվորի քարտի հաշվի համալրում
100 - 20,000 դրամ - 100 դրամ
100 - 20,000 դրամ
100 - 20,000 դրամ - 100 դրամ
100 - 20,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Արմսվիսբանկ վարկի (մայր գուրմարի) մարում ժամկետից շուտ
0%
0%
0%
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում իրավ անձ (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
0%
0%
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
0%
0%
100 - 198,800 դրամ
քարտային հաշվի համալրում (նաև արտարժույթային հաշվի համալրում)
0%
0%
0%
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում
0%
0%
0%
100 - 100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
Բիբլոս Բանկ Արմենիա վարկի մայր գումարի մարում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ (offline)
100 - 198,800 դրամ
հաշվի համալրում*
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ (offline)
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում*
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min-100 դրամ (offline)
100 - 198,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
(offline)
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ (offline)
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում*
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
(offline)"
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
(offline)"
100 - 100,000 դրամ
քարտային հաշվի համալրում
100 - 100,000 դրամ - 1,0%
100 - 100,000 դրամ
min - 100 դրամ
100 - 200,000 դրամ - 1,0%
min - 100 դրամ
100 - 198,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (տերմինալ)
Միջնորդավճար Վճարումներ EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (EasyWallet)
հաշվի համալրում*
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
(offline)
100 - 200,000 դրամ - 0,6%
min - 100 դրամ (offline)"
100 - 198,800 դրամ
վարկի մարում*
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
(offline)
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
(offline)
100 - 100,000 դրամ

*Այս փոխանցումները և վարկի մարումները իրականացվում են 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում

Ներբեռնի՛ր easywallet-ը IOS և Android համակարգերի համար