Վարկային կազմակերպություններ
hided text

Վարկային կազմակերպություններ

Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԴիջիՍեյֆ ՎՄ
100 - 70,000 դրամ - 300 դրամ
70,001 - 120,000 դրամ - 400 դրամ
120,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 70,000 դրամ - 300 դրամ
70,001 - 120,000 դրամ - 400 դրամ
120,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
«Օկ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՍՊԸ - Վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ
300 դրամ
300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
«Օկ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՍՊԸ - Վարկի հեթական մարում
300 դրամ
300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ

մասնաճյուղերում - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
1,000 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ - Վարկային պայմանագրի վերանայման վճար
7,000 - 15,000 դրամ - 200 դրամ
7,000 - 15,000 դրամ - 200 դրամ
7,000 դրամ
15,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ - Տեղեկանքի և այլ ծառայությունների վճար
3,000 - 3,000 դրամ - 200 դրամ
3,000 - 3,000 դրամ - 200 դրամ
3,000 դրամ
3,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԳուդԿրեդիտ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 80,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 80,000 դրամ - 200 դրամ
100 դրամ
80,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Կիմբի Վարկի հերթական մարում
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 80,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 80,000 դրամ - 200 դրամ
100 դրամ
80,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Վիվուս, Վարկի հերթական մարում
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 80,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 80,000 դրամ - 200 դրամ
100 դրամ
80,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 80,000 դրամ - 400 դրամ

մասնաճյուղում - 0 դրամ
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 80,000 դրամ - 400 դրամ
100 դրամ
80,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 10,000 դրամ - 100 դրամ

10,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ

մասնաճյուղում - 0 դրամ
100 - 10,000 դրամ - 100 դրամ

10,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ
300 դրամ

300 դրամ

100 դրամ
60,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ - Մասնաճյուղի տարածքում այլ վճարատեսակներ
0%
-
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ

մասնաճյուղում - 0 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆասթ Կրեդիտ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 10,000 դրամ - 100 դրամ

10,001 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
100 - 10,000 դրամ - 100 դրամ

10,001 - 100,000 դրամ - 200 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
0%
0%
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈՒՎԿ, Վարկի մարում
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 100,000 դրամ - 300դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 100,000 դրամ - 300դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈՒՎԿ, Վարկի տրամադրման վճար
100 - 1,000 դրամ - 100դրամ

1,001-100,000 դրամ - 300դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100դրամ
1,001-100,000 դրամ - 300դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈՒՎԿ, Տեղեկանքի վճար
3,000 - 3,000 դրամ - 200 դրամ
3,000 - 3,000 դրամ - 200 դրամ
3,000 դրամ
3,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԲԼԵՍՍ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 50,000 դրամ - 200 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 50,000 դրամ - 200 դրամ

50,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Նորման Կրեդիտ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 10,000 դրամ - 300 դրամ

100 - 10,000 դրամ - 300 դրամ

100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՄՈԳՈ ՈՒՎԿ
100 - 10,000 դրամ - 100 դրամ

10,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 10,000 դրամ - 100 դրամ

10,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Առաջին Հիփոթեքային ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 10,000 դրամ - 300 դրամ

100,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 10,000 դրամ - 300 դրամ

100,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՄԻԿՐՈ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 10,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 10,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՍՄԱՐԹ ԿՐԵԴԻԹ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
300 դրամ
300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ՈՒՎԿ - Վարկի մարում ժամկետից շուտ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ

100,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ

100,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ - Վարկի մարում
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 10,000 դրամ - 300 դրամ

100,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 10,000 դրամ - 300 դրամ

100,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ, Անդամավճար, փայավճար
3,000 - 3,000 դրամ - 100 դրամ

3,001 - 60,000 դրամ - 300 դրամ
3,000 - 3,000 դրամ - 100 դրամ

3,001 - 60,000 դրամ - 300 դրամ
3,000 դրամ
60,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
3,000 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 10,000 դրամ - 300 դրամ

100,001 - 160,000 դրամ - 500 դրամ
3,000 - 40,000 АМD - 200 դրամ

40,001 - 10,000 АМD - 300 դրամ

100,001 - 160,000 АМD - 500 դրամ
3,000 դրամ
160,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ Տեղեկանքի տրամադրման վճար
3,000 - 3,000 դրամ - 100 դրամ
3,000 - 3,000 դրամ - 100 դրամ
3,000 դրամ
3,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ Վարկի պայմանների վերանայման վճար
5,000 - 20,000 դրամ - 200 դրամ
5,000 - 20,000 դրամ - 200 դրամ
5,000 դրամ
20,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 դրամ - 40,000 դրամ - 200 դրամ
40,001 դրամ - 10,0000 դրամ - 0 դրամ
100,001 դրամ - 150,000 դրամ - 0 դրամ
100 դրամ - 40,000 դրամ - 200 դրամ
40,001 դրամ - 100,000 դրամ - 0 դրամ
100,001 դրամ - 150,000 դրամ - 0 դրամ
100 դրամ
150,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 - 80,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 80,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
80,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԱԷՍ Կրեդիտ ՈւՎԿ - Հերթական մարում
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 10,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 40,000 դրամ - 200 դրամ

40,001 - 10,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Վարկս Էյ Էմ
100 դրամ - 130,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ - 130,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
130,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Կրեդիտ Կոնցեպտ ՈՒՎԿ
100 - 20,000 դրամ - 200 դրամ
20,001 - 70,000 դրամ - 300 դրամ
70,001 - 120,000 դրամ - 400 դրամ
120,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 20․000 դրամ - 200 դրամ
20,001 - 70,000 դրամ - 300 դրամ
70,001 - 120,000 դրամ - 400 դրամ
120,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150,000 դրամ

Ներբեռնի՛ր easywallet-ը IOS և Android համակարգերի համար