Վարկային կազմակերպություններ
hided text

Վարկային կազմակերպություններ

Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԴիջիՍեյֆ ՎՄ
100 - 70,000դրամ - 300դրամ
70,001 - 120,000դրամ - 400դրամ
120,001 - 150,000դրամ - 500դրամ
100 - 70,000դրամ - 300դրամ
70,001 - 120,000դրամ - 400դրամ
120,001 - 150,000դրամ - 500դրամ
100 դրամ
150.000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
«Օկ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՍՊԸ - Վարկի (մայր գումարի) մարում ժամկետից շուտ
300 դրամ
300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
«Օկ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՍՊԸ - Վարկի հեթական մարում
300 դրամ
300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-100000 դրամ - 200 դրամ,

մասնաճյուղերում - 100 դրամ
100-100000 դրամ - 200 դրամ
1000 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ - Վարկային պայմանագրի վերանայման վճար
7000-15000 դրամ - 200 դրամ
7000-15000 դրամ - 200 դրամ
7000 դրամ
15000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ - Տեղեկանքի և այլ ծառայությունների վճար
3000-3000 դրամ -200 դրամ
3000-3000 դրամ -200 դրամ
3000 դրամ
3000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԳուդԿրեդիտ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-1000 դրամ - 100 դրամ,

1001-80000 դրամ - 200 դրամ
100-1000 դրամ - 100 դրամ,

1001-80000 դրամ - 200 դրամ
100 դրամ
80000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Կիմբի Վարկի հերթական մարում
100-1000 դրամ - 100 դրամ,

1001-80000 դրամ - 200 դրամ
100-1000 դրամ - 100 դրամ,

1001-80000 դրամ - 200 դրամ
100 դրամ
80000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Վիվուս, Վարկի հերթական մարում
100-1000 դրամ - 100 դրամ,

1001-80000 դրամ - 200 դրամ
100-1000 դրամ - 100 դրամ,

1001-80000 դրամ - 200 դրամ
100 դրամ
80000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 80000 դրամ - 400 դրամ,

մասնաճյուղում - 0 դրամ
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 80000 դրամ - 400 դրամ
100 դրամ
80000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-10000 դրամ - 100 դրամ,

10001-100000 դրամ - 300 դրամ,

մասնաճյուղում - 0 դրամ
100-10000 դրամ - 100 դրամ,

10001-100000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ
300 դրամ

300 դրամ

100 դրամ
60000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ - Մասնաճյուղի տարածքում այլ վճարատեսակներ
0%
-
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-100000 դրամ - 300 դրամ,

մասնաճյուղում - 0 դրամ
100-100000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆասթ Կրեդիտ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-10000 դրամ - 100 դրամ,

10001-100000 դրամ - 200 դրամ
100-10000 դրամ - 100 դրամ,

10001-100000 դրամ - 200 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
0%
0%
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈՒՎԿ, Վարկի մարում
100-1000 դրամ - 100 դրամ,

1001-100000 դրամ - 300դրամ
100-1000 դրամ - 100 դրամ,

1001-100000 դրամ - 300դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈՒՎԿ, Վարկի տրամադրման վճար
100 - 1000 դրամ - 100դրամ

1001-100000 դրամ - 300դրամ
100 - 1000 դրամ - 100դրամ
1001-100000 դրամ - 300դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈՒՎԿ, Տեղեկանքի վճար
3000 - 3000դրամ - 200 դրամ
3000 - 3000դրամ - 200 դրամ
3000 դրամ
3000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001-100000 դրամ - 300 դրամ
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001-100000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԲԼԵՍՍ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-50000 դրամ - 200 դրամ,

50001-100000 դրամ - 300 դրամ
100-50000 դրամ - 200 դրամ,

50001-100000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Նորման Կրեդիտ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-10000 դրամ - 300 դրամ

100-10000 դրամ - 300 դրամ

100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՄՈԳՈ ՈՒՎԿ
100-10000 դրամ - 100 դրամ,

10001-100000 դրամ - 300 դրամ
100-10000 դրամ - 100 դրամ,

10001-100000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Առաջին Հիփոթեքային ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 10000 դրամ - 300 դրամ,

100001- 150000 դրամ - 500 դրամ
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 10000 դրամ - 300 դրամ,

100001- 150000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՄԻԿՐՈ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-10000 դրամ - 300 դրամ
100-10000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՍՄԱՐԹ ԿՐԵԴԻԹ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
300 դրամ
300 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ՈՒՎԿ - Վարկի մարում ժամկետից շուտ
100-100000 դրամ - 300 դրամ,

100001 - 150000 դրամ - 500 դրամ
100-100000 դրամ - 300 դրամ,

100001 - 150000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ - Վարկի մարում
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 10000 դրամ - 300 դրամ,

100001- 150000 դրամ - 500 դրամ
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 10000 դրամ - 300 դրամ,

100001- 150000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ, Անդամավճար, փայավճար
3000 - 3000 դրամ - 100դրամ

3001 - 60000դրամ - 300դրամ
3000 - 3000 դրամ - 100դրամ

3001 - 60000դրամ - 300դրամ
3000 դրամ
60000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
3000-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 10000 դրամ - 300 դրամ,

100001- 160000 դրամ - 500 դրամ
3000-40000 АМD- 200 դրամ

40001- 10000 АМD- 300 դրամ

100001- 160000 АМD- 500 դրամ
3000 դրամ
160000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ Տեղեկանքի տրամադրման վճար
3000 - 3000 դրամ - 100 դրամ
3000 - 3000 դրամ - 100 դրամ
3000 դրամ
3000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ Վարկի պայմանների վերանայման վճար
5000-20000 դրամ - 200 դրամ
5000-20000 դրամ - 200 դրամ
5000 դրամ
20000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100 դրամ-40000 դրամ-200 դրամ
40001 դրամ –100000 դրամ-0 դրամ
100001 դրամ –150000 դրամ -0 դրամ
100 դրամ-40000 դրամ-200 դրամ
40001 դրամ –100000 դրամ-0 դրամ
100001 դրամ –150000 դրամ -0 դրամ
100 դրամ
150000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ - Վարկի հերթական մարում
100-80000 դրամ - 300 դրամ
100-80000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
80000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ԱԷՍ Կրեդիտ ՈւՎԿ - Հերթական մարում
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 10000 դրամ - 300 դրամ
100-40000 դրամ - 200 դրամ,

40001- 10000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Վարկս Էյ Էմ
100 դրամ - 130000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ - 130000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
130000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Կրեդիտ Կոնցեպտ ՈՒՎԿ
100 - 20․000 դրամ - 200 դրամ
20․001 - 70․000 դրամ - 300 դրամ
70․001 - 120․000 դրամ - 400 դրամ
120․001 - 150․000 դրամ - 500 դրամ
100 - 20․000 դրամ - 200 դրամ
20․001 - 70․000 դրամ - 300 դրամ
70․001 - 120․000 դրամ - 400 դրամ
120․001 - 150․000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
150000 դրամ

Ներբեռնի՛ր easywallet-ը IOS և Android համակարգերի համար