Գերատեսչական և հանրային ծառայություններ
hided text

Գերատեսչական և հանրային ծառայություններ

Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Մարտունու Համայնքապետարան
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Դավթաշենի Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 - 60,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 - 60,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
60,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Արգելոցապարկային համալիր ՊՈԱԿ
0%
0%
500 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Դիլիջան Ազգային Պարկ
0%
0%
500 դրամ
50,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Իջևանի Համայնքապետարան
100 - 1,000 =100 դր․
1,001 - վերև =300 դր․
100 - 1,000 =100 դր,
1,001 - վերև =300 դր․
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Սիսիանի համայնքապետարան
100-5,000 դր․- 100 դր․,
5,001-10,000 դր․ - 200 դր․,
10,001-100,000 դր․- 300 դր․
100-5,000 դր․- 100 դր․,
5,001-10,000 դր․ - 200 դր․,
10,001-100,000 դր․- 300 դր․
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՀՀ Միգրացիոն ծառայություն
Կացության կարգավիճակի երկարաձգում
100 - 60,000 դրամ = 300 դրամ
60,001 - 110,000 դրամ = 400 դրամ
100 - 60,000 դրամ = 300 դրամ
60,001 - 110,000 դրամ = 400 դրամ
100 դրամ
110,000 դրամ
ՀՀ Միգրացիոն ծառայություն
Կացության կարգավիճակի քարտի վերաթողարկում
100 - 60,000 դրամ = 300 դրամ
60,001 - 110,000 դրամ = 400 դրամ
100 - 60,000 դրամ = 300 դրամ
60,001 - 110,000 դրամ = 400 դրամ
100 դրամ
110,000 դրամ
ՀՀ Միգրացիոն ծառայություն
Աշխատանքի հիմքով կացության կարգավիճակ
100 - 60,000 դրամ = 300 դրամ
60,001 - 110,000 դրամ = 400 դրամ
100 - 60,000 դրամ = 300 դրամ
60,001 - 110,000 դրամ = 400 դրամ
100 դրամ
110,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*ԱՆ վճարումներ
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ*
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
150,000 դրամ**
*ԱՆ վճարումներ
ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳ վճարումներ*
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
200,000 դրամ**
*ԱՆ վճարումներ
ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ վճարումներ
100 - 15,000 դրամ - 300 դրամ

15,001 - 60,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 15,000 դրամ - 300 դրամ

15,001 - 60,000 դրամ - 500 դրամ
100 դրամ
60,000 դրամ**
*ԱՆ վճարումներ
Պետ. Ռեգիստր
100 դրամ և ավելի - 200 դրամ
-
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*ԱԳԿՊԿ վճարումներ
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
500,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*ԱՎՎ վճարներ
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 3,000 դրամ - 200 դրամ

3,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
150,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*ՃՈ վճարումներ
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
250,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՀՏ
Վարչական տուգանքներ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ**
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՀՏ
Իրավաբանակն անձանց, Անհատ ձեռնարկատերերի հարկեր Դրոշմանիշային վճարներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Բերդկունքի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Աբովյանի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամից ավել - 200 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>200դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>200դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Եղվարդի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամից ավել - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
150,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Երևանի քաղաքապետարան
Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն - տեղեկատվության տրամադրում
4,800 - 4,800 դրամ - 200 դրամ
-
4,800 դրամ
4,800 դրամ
Երևանի քաղաքապետարան
Այլ վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 - 70,000 դրամ - 300 դրամ
70,001 - 150,000 դրամ - 500 դրամ
87,500 - 87,500 դրամ - 300 դրամ
105,000 - 105,000 դրամ - 400 դրամ
-
100 դրամ
105,000 դրամ
Երևանի քաղաքապետարան
Շենք/շինություն/հող/ավտոմեքենա գույքահարկ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 - 50,000 դրամ - 300 դրամ
50,001 - 100,000 դրամ - 500 դրամ
100 - 3,000 դրամ - 100 դրամ
3,001 - 15,000 դրամ - 200 դրամ
15,001 - 50,000 դրամ - 300 դրամ
50,001 - 100,000 դրամ - 0.7%
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Ալավերդու համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Վարդենիսի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Գյումրիի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
250,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Վանաձորի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
250,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Նոր Հաճնի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Մարտունի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ


100 դրամ
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Էջմիածնի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Հայրավանքի համայնքապետարան
*Հայրավանքի համայնքապետարան
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Ապարանի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Ճամբարակի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Արտաշատի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
150,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ - 100,000 դրամ - 300 դրամ
-
100 դրամ
100,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Այգեզարդի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
150,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Վեդիի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Եղեգնաձորի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Ջերմուկի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Ապագայի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամից ավել - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
60,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Մրգաշենի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 դրամ - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,000 դրամ և ավել - 300 դրամ
100 դրամ - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,000 դրամ և ավել - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Խանջյանի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 դրամ - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,000 դրամ և ավել - 300 դրամ
100 դրամ - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,000 դրամ և ավել - 300 դրամ
100 դրամ
100,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Հնաբերդ համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
-
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Մրգավետ համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
-
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Եղնիկ համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"


"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
-
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Վայքի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100դրամ
1,001 - ից ավել - 300դրամ
-
100 դրամ
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Արալեզի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Ոսկեհասկ համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամից ավել - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
-
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Բերդի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Իրինդի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
-
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Ակունք համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
0%
-
100 դրամ
200,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Կաթնաղբյուր համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"

"100-1,000դ-100դ
1,001դ>300դ"
-
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Գառնիի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
150,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Գրիբոյեդովի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
100 դրամ
150,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Այնթապի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
150,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Ախուրյանի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
200,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Մխչյանի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
150,000 դրամ**
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
*Լուսառատի համայնքապետարան
Քաղաքացիների կողմից իրականացվող տուրքերի և ծառայությունների վճարումներ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ
1,001 դրամ և ավելի - 300 դրամ
-
100 դրամ
200,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
ՀՀ ԳՆ
«Հանրապետական անասնաբուժա - սանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ
100 - 40,000դրամ - 200 դրամ

40,001 - 100,000դրամ - 300 դրամ

100,001 - 150,000դրամ - 500 դրամ
-
100 դրամ
150,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Գեոդեզիա և Քարտեզագրություն
Ծառայությունների վճար
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 50,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 - 50,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
50,000 դրամ
Գեոդեզիա և Քարտեզագրություն
Քարտեզագրական նյութերի վաճառք
100 դրամ - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ - 50,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ - 1,000 դրամ - 100 դրամ

1,001 դրամ - 50,000 դրամ - 300 դրամ
100 դրամ
50,000 դրամ
Ծառայություն մատուցող
Ծառայություններ
Ծառայության արժեք տերմինալների միջոցով
Ծառայության արժեք EasyWallet-ի միջոցով
Նվազագույն սահմանաչափ
Առավելագույն սահմանաչափ
Աբովյանի քաղաքային տնտեսական ՀՈԱԿ
Վերելակների վճար
1,000 դրամ - 15,000 դրամ - 200 դրամ
15,001 դրամ - 30,000 դրամ - 300 դրամ
1,000 դրամ - 15,000 դրամ - 200 դրամ
15,001 դրամ - 30,000 դրամ - 300 դրամ
1,000 դրամ
30,000 դրամ

*Նշված վճարատեսակները հասանելի են համապատասխան հաստատությունների ստորաբաժանումներում:

**Նշված սահմանաչափերը վճարատեսակներից կախված կարող են ավելի ցածր լինել:

Ներբեռնի՛ր easywallet-ը IOS և Android համակարգերի համար